VOVU metaalbewerking: De meetkamer laten bedienen door een robot, een heel proces!

Binnen VOVU zijn regelmatig SMO-leerlingen actief voor een praktijkstage. Zij maken in principe een keuze voor CNC frezen of CNC draaien en krijgen daarbij veel eigen verantwoordelijkheid. In een eerder artikel voor de SMO-website vertelde Guus Fleskens, praktijkbegeleider van SMO-leerlingen binnen VOVU metaalbewerking, over het bedrijf VOVU en over hoe het bedrijf stap voor stap op weg is naar procesmatig denken en verdere automatisering. VOVU metaalbewerking staat niet stil en heeft regelmatig nieuwe ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen is ‘de meetkamer’. Een interessante toepassing waarbij het proces een grote rol speelt. Guus Fleskens vertelt er in dit artikel alles over. 
  • Vovu metaalbewerking

Nauwkeurig meten in de meetkamer

Guus Fleskens: “We hebben bij VOVU de beschikking over een meetmachine. Het voordeel hiervan is dat je altijd op dezelfde manier meet. Wanneer je bijvoorbeeld een handmeetmiddel gebruikt, dan verschilt het per persoon hoeveel kracht je ermee uitoefent en op welke temperatuur dit wordt gebruikt. Handmeetmiddelen zijn uiteraard prima middelen, maar niet zo nauwkeurig als een meetmachine. Deze meet namelijk op meerdere punten en daardoor krijg je een beter beeld met betrekking tot hoe een maat eruitziet dan dat je krijgt bij conventionele meetmiddelen. Op hoe meer punten je immers meet, des te zuiverder de diameter eruitziet.”

Guus vervolgt: “We gaan steeds meer producten met de meetmachine meten. Zo krijgen we een exacter beeld van hoe het product er daadwerkelijk uitziet. Doordat we echter steeds meer in de meetkamer gingen meten, werd het druk bij de meetkamer. Dit hadden we als VOVU onderschat, maar vervolgens hebben we daar een oplossing voor bedacht: we gaan nu eens in de zoveel tijd een product op de meetmachine meten en de rest wordt gemeten met conventionele meetmiddelen. Een mooie afwisseling die ervoor zorgt dat je niet continu de meetkamer belast.”

Opgelost, zou je zeggen. Enige tijd later steeg echter de productiecapaciteit bij VOVU. Guus Fleskens legt uit: “De productiecapaciteit steeg, waardoor de meetcapaciteit natuurlijk mee moest stijgen. We hebben toen besloten een extra meetmachine aan te schaffen.” Ook dat zorgde echter weer voor problemen, want wat bleek: de meetkamer was te klein. Guus Fleskens: “We hadden de meetcapaciteit, maar dan heb je ook de mankracht nodig om die machines continu bezig te houden. Zo’n machine moet je namelijk zien als een productiemachine die eigenlijk continu bezig moet zijn, want dat levert een efficiënter productieproces op.”

  • Vovu metaalbewerking

Robotbelading

Binnen VOVU concludeerde men dat er veel van dezelfde soorten producten gemeten moesten worden. Doordat de productiecapaciteit omhoogging, dacht men dat moet anders kunnen. Guus Fleskens: “Inmiddels zijn we bezig om robotbelading aan de meetmachine te zetten. Zo kan er op den duur een robot aan de slag, die producten erop en eraf zet. Zo kan de meetmachine heel de nacht doorgaan en dat is efficiënt. Dit proces staat nu in de kinderschoenen en momenteel zijn we aan het bekijken hoe we dat proces verder op gang kunnen krijgen.”

Guus legt uit: “Het is namelijk niet enkel een robot kopen en aan de slag gaan; ook logistiek moet alles kloppen. Hoe ga je die robot producten aanleveren? Hoe worden die producten gemeten en welke processen hangen daaraan vast? Dat is een stukje denkwerk waar we slimme jongens voor nodig hebben. Inmiddels bestaat de meetkamer uit iemand die de meetmachines aan de gang houdt en nadenkt over de inzet van de robot, zodat dit proces lekker loopt. Het zou immers zonde zijn om een robot te kopen, terwijl we eigenlijk niet weten hoe we die robot moeten aanvoeren. Zo’n robot moet continu aan de gang worden gehouden.”

Het proces is ontzettend belangrijk

In dit artikel heeft Guus Fleskens een mooi inkijkje gegeven in de meetkamer bij VOVU en alle processen die daarbij horen. Daarmee is de cirkel van zijn verhaal eigenlijk weer rond. In zijn vorige artikel zoomde Guus namelijk in op het feit dat er steeds meer kennis nodig is bij SMO-leerlingen om mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen van de toekomst. Het proces is daarbij ontzettend belangrijk. Het draait immers niet alleen om productiekennis, maar je moet ook weten hoe je dat proces in goede banen leidt. Met het voorbeeld van de meetkamer benadrukt hij dat nog maar eens!

Over VOVU

VOVU metaalbewerking b.v. is een verspanend bedrijf dat actief is in CNC frezen en CNC draaien. Het bedrijf is in 1987 opgericht en van daaruit is het bedrijf doorgegroeid tot een bedrijf waar inmiddels 50 mensen vast en zo’n 10 tot 20 flex- en weekendkrachten in dienst zijn. Het bedrijf heeft inmiddels zo’n 9000 vierkante meter aan bedrijfsoppervlak tot haar beschikking. Én het bedrijf groeit nog steeds.