Veiligheid op de werkvloer: 4 onmisbare tips!

Wanneer je werkzaam bent binnen de metaalbranche kun je te maken krijgen met risicovolle werkzaamheden. Hoe zorg je dat je veiligheid gewaarborgd is en wat heb je hiervoor nodig? In dit artikel geven we je 4 tips om de veiligheid op jouw metaalwerkplaats te verhogen!

Tip 1: Draag de juiste kleding en beschermingsmiddelen

Afhankelijk van je werkzaamheden binnen de metaalbranche dien je de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te dragen;

Veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen zijn er in allerlei varianten omdat ze in veel verschillende sectoren worden gebruikt. Afhankelijk van je werkzaamheden kies je de juiste variant. Als je bijvoorbeeld werkt met elektrische apparatuur, moeten de schoenen of laarzen elektrische spanning isoleren. Als je je bezighoudt met lassen dan is het van belang dat de schoen volledig is afgesloten zodat vloeibaar metaal je voet niet kan raken.

Veiligheidshelm
Hangt er op jouw werkplaats een rond, blauw bord met een witte afbeelding van een helm zoals de rechter afbeelding? Dan dien je verplicht een helm te dragen. Wanneer je te maken hebt met laswerkzaamheden dien je een las helm te dragen die je volledige hoofd beschermd tegen de lasvonken.

Veiligheidsbril
In veel gevallen dien je in de laswerkplaats ook gebruik te maken van een veiligheidsbril.

Gehoorbescherming
Bij het gebruik van bepaalde machines en apparaten is het noodzakelijk gehoorbescherming te dragen, dit afhankelijk van de hoeveelheid decibel dat het apparaat produceert. Vanaf 80 decibel is je werkgever verplicht gehoorbescherming ter beschikking te stellen. Bij een geluidsvolume vanaf 83 decibelmeter mag een werknemers nog maar vier uur zonder gehoorbescherming werken. In de vier uur daarna mag geen hard geluid voorkomen. Als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 decibelmeter is de werknemer verplicht om gehoorbescherming te gebruiken.

Brandwerende kleding
Heb je tijdens je werkzaamheden te maken met vuur en/of vonken, dan dien je gebruik te maken van een brandvertragende overall of jas.

Persoonlijke situatie
Benieuwd welke beschermingsmiddelen specifiek voor jou van toepassing zijn? Uiteraard zorgt jouw werkgever ervoor dat je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen krijgt zodra je aan het werk gaat.

Tip 2: Controleer je werkplek

Een makkelijke handeling waarmee veel ongelukken kunnen worden voorkomen; controleer je werkplek. Vooral bij het ‘even snel’ bepaalde handelingen doen gaan veel zaken fout. Zorg dat je voordat je risicovolle taken uitvoert je werkplek controleert of deze veilig is. Staat de machine in de juiste stand? Draag je de juiste beschermingsmiddelen? Is je gereedschap in een goede staat?

Tip 3: Bespreek bijna ongevallen

Merk je dat er ondanks je goede bedoelingen toch iets bijna misgaat? Maak deze bijna-ongevallen dan bespreekbaar met collega’s en leer er zo allemaal van om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.

Tip 4: Ben je bewust van je omgeving

Ben je bewust van de risicovolle taken die in je omgeving worden uitgevoerd. Het kan natuurlijk zo zijn dat jouw werkzaamheden een laag risico kennen, maar die van je collega naast je niet. Ben je hiervan bewust wanneer je je door de werkplaats begeeft. Pas daarnaast andersom op wanneer je zelf risicovolle taken uitvoert dat de collega’s in je omgeving hier geen schade van ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan het produceren van harde geluiden nabij collega’s die geen gehoorbescherming dragen etc..