Subsidieregeling Praktijkleren aanvragen? Doe het voor 16 september a.s.!

Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om een subsidie aan te vragen voor leerling-medewerkers van Stichting Metaal Opleidingen (SMO). Dit kan via de ‘Subsidieregeling Praktijkleren MBO’. De regeling geldt voor alle MBO-niveaus, zowel voor de opleidingen van 1 dag als 2 dagen per week. Bedrijven kunnen maximaal € 2.700,- per leerling per leerjaar aan subsidie ontvangen. Daarbij de opmerking dat het een en ander afhankelijk is van het aantal aanvragen. Ieder bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het tijdig, digitaal indienen van de subsidieaanvraag. In dit artikel vertellen we meer over de regeling, de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie.
 • Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren is, zoals inmiddels bij velen bekend zal zijn, enkele jaren geleden in de plaats gekomen voor de WVA-afdracht (verrekening middels loonbelasting). De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. De Subsidieregeling Praktijkleren kan na afloop van ieder schooljaar aangevraagd worden. Een dergelijke aanvraag dient digitaal te worden gedaan en dient voor 16 september 2019 om 17.00 uur te zijn ingediend. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De uitvoering van de subsidieregeling verloopt via de ‘Rijksdienst voor ondernemend Nederland’. De subsidieaanvraag geldt per schooljaar en vindt achteraf plaats. Het afgelopen schooljaar loopt van 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019.

Hieronder staat uitgelegd wat je als bedrijf dient te doen voor het aanvragen van de subsidie:

 1. Wanneer je als bedrijf nog geen eHerkenning (niveau 1) hebt, dan is het zaak om deze tijdig aan te vragen! Een dergelijke aanvraag neemt 2 tot 7 werkdagen in beslag. Met een eHerkenning is het mogelijk om in te loggen via het eLoket. Meer informatie is te lezen via: https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen/
 2. Via de website http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren kan een aanvraagformulier digitaal worden ingediend.
 3. Dit kan door op de website van de Rijksdienst op de oranje knop ‘Aanvragen Subsidie Praktijkleren’ te klikken. Vervolgens is precies te zien welke procedure er gevolgd dient te worden.
 4. Het digitale aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld.
 5. Zorg ervoor dat de aanvraag voor 16 september 2019 om 17.00u is ingediend. Na indienen wordt er altijd een ontvangstbevestiging verstrekt per e-mail. Geen e-mail ontvangen? Log dan in op het eLoket en check de status van de aanvraag. Wanneer de status ‘concept’ wordt weergegeven is de aanvraag niet ingediend. Klik in dat geval alsnog op de knop ‘ondertekenen en verzenden’.

Besluitvorming vindt voor alle aanvragen gelijktijdig plaats binnen 13 weken na 16 september 2019. Voor het einde van het (kalender)jaar hebben werkgevers zekerheid over het te ontvangen subsidiegedrag; dit wordt direct betaald.

Voorwaarden subsidieaanvraag

Om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling Praktijkleren MBO er aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • De deelnemer volgt een volledig onderwijsprogramma dat recht geeft op een erkend (kwalificerend) diploma voor MBO-BBL;
 • De opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (CREBO);
 • De MBO BBL-opleidingen moeten voldoen aan de geldende urennorm voor begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming;
  • Het onderwijsprogramma voldoet aan de eisen met betrekking tot voldoende begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming als bedoeld in de WEB. Elk studiejaar telt tenminste 200 uur begeleide onderwijsuren en tenminste 610 klokuren beroepspraktijkvorming. Er moet minimaal 40 weken begeleiding verzorgd worden. Vakantie- en ziekteweken tellen niet mee.
 • Het bedrijf moet door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend zijn als leerbedrijf.
 • Het praktijkleren heeft plaatsgevonden op basis en volgens de opgemaakte BeroepsPraktijkVormingsOvereenkomst (BPVO).
 • De werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming;
 • Uit administratie van werkgever moet de begeleiding van de deelnemer blijken (incl. voortgangsregistratie) alsook de wijze waarop de deelnemer het deel van de beroepsopleiding met betrekking tot de beroepspraktijkvorming heeft behaald.
 • De bewaartermijn is vijf jaar na het studiejaar waarvoor de subsidie is verstrekt.

Vragen of onduidelijkheden?

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn over de aanvraag Subsidieregeling Praktijkleren MBO, dan kan er contact opgenomen worden met de Rijksdienst via het telefoonnummer 088-0424242.