Startsein gegeven voor Sterk Techniekonderwijs in de regio

Onlangs kwam het bericht naar buiten dat minister Slob het startsein heeft gegeven voor Sterk Techniekonderwijs in de regio. Het startschot werd gegeven tijdens een landelijke kick-off in Utrecht op 3 oktober jl. Sterk Techniekonderwijs in de regio is een unieke regionale samenwerking tussen (vmbo- en mbo-) scholen en het bedrijfsleven ter verbetering van het techniekonderwijs. Het doel is de instroom van leerlingen in het technisch vmbo bevorderen en de aansluiting van vmbo naar mbo verbeteren.

Van plan naar actie!

De overheid stelt vanaf januari 2020 geld beschikbaar aan verschillende regio’s om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In de afgelopen periode zijn er door maar liefst 78 regio’s plannen ingediend voor verdere ontwikkeling van het techniekonderwijs in de komende vier jaar.

Sterk Techniekonderwijs heeft met name betrekking op vmbo-scholen. Zij kunnen, nu het startsein is gegeven, vanaf 2020 aan de slag met het omzetten van hun ingediende plannen naar concrete acties voor het verbeteren van het techniekonderwijs. In het regeerakkoord is structureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld hiervoor. Bij het realiseren van de vmbo-techniekplannen wordt tevens 10% cofinanciering van het bedrijfsleven gevraagd.

Te weinig leerlingen kiezen voor technisch profiel

Waarom dit initiatief? Het is een feit dat er momenteel op het vmbo te weinig leerlingen kiezen voor een technisch profiel. De komende jaren wordt een algemene daling in het aantal nieuwe leerlingen verwacht. Wanneer het percentage dat kiest voor een technisch profiel de komende jaren gelijk blijft, betekent dit dat er een daling van het aantal vmbo-leerlingen met technisch profiel zal zijn. Dat veroorzaakt vervolgens een groot tekort aan mbo-studenten en in een later stadium dus ook problemen op de arbeidsmarkt in de metaalsector. En dat, terwijl er vanuit deze markt juist veel vraag is naar nieuwe werknemers.

Sterk techniekonderwijs in de regio, een goede zaak!

Het technisch onderwijs verbeteren is belangrijk en dat kan nu door de samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio. Het dient ertoe te leiden dat meer jongeren kiezen voor een technische opleiding. “Ontzettend belangrijk, aldus Fons Sommers, docent bij het Hooghuis in OSS. Het Hooghuis is een vmbo-school die samenwerkt met Stichting Metaal Opleidingen (SMO).

Fons Sommers: “Via Will van Roosmalen, projectmanager bij SMO, kennen wij een heleboel bedrijven en dankzij die samenwerking tussen SMO, scholen en bedrijfsleven zijn we nu gezamenlijk aangesloten bij Sterk Techniekonderwijs in de regio Oss. Er is een groot regioplan gemaakt waar bedrijven en scholen bij zijn aangesloten. Door deze samenwerking komt de regio Noord-Brabant in aanmerking voor techniekgelden. Een goede zaak.”

Bron: metaalunie.nl, sterktechniekonderwijs.nl