SMO roept bedrijven op om meer aandacht te geven aan veilig werken

Uit cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) blijkt dat het aantal werknemers dat jaarlijks betrokken is bij een bedrijfsongeval nog altijd stijgt. Regelmatig zelfs helaas met dodelijke afloop tot gevolg. Het is daarom van levensbelang dat bedrijven het aantal ongevallen terug gaan dringen door meer aandacht te geven aan veiligheid. Om die reden heeft ISZW van veilig, gezond en eerlijk werken in 2019 een speerpunt gemaakt. Dat is ook beschreven in het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan van 2019. Daarnaast wordt in het Regeerakkoord structureel 50 miljoen extra per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van ISZW. Door deze investering neemt de inspectiedruk de komende jaren toe. De Inspectie roept bedrijven daarom op om meer te investeren in de veiligheidscultuur. In navolging daarvan roept ook Stichting Metaal Opleidingen (lid)bedrijven op om meer aandacht te geven aan gezond en veilig werken.

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar extra kwetsbare doelgroep

Uit de cijfers van ISZW blijkt dat het aantal arbeidsongevallen in 2018 met 4% is gestegen naar 4.368 meldingen, ten opzichte van een jaar eerder. Relatief gezien vinden er meer ongevallen plaats bij kleine bedrijven onder de 10 medewerkers. Daarnaast zijn de groep ouderen en de groep jongeren tussen de 15 en 25 jaar relatief vaker betrokken bij bedrijfsongevallen. Zeker vanuit dat oogpunt is het extra belangrijk dat SMO (lid)bedrijven aandacht geven aan veilig werken. Vanuit SMO zijn er immers veel leerling-medewerkers actief binnen diverse metaalbedrijven in de regio Oss-Uden-Veghel.

Daarnaast heeft ook de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), mede door de zorgwekkende cijfers, van veiligheid een speerpunt gemaakt. SBB erkent en begeleidt leerbedrijven waar studenten terecht kunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Ook SBB is inmiddels gestart met strengere controles op de veiligheidsmaatregelen en naleving van de veiligheidsregels binnen de erkende leerbedrijven. Dat zal de komende tijd nog verder doorgevoerd worden.

Veiligheid is helaas bij veel bedrijven nog niet vanzelfsprekend

Het is zaak dat veiligheid veel meer centraal komt te staan bij (metaal)bedrijven om zo het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen. Will van Roosmalen, projectmanager bij SMO, legt uit: “De economie trekt nog altijd aan en daarom zie je dat er vanuit economische belangen gevraagd wordt om sneller en efficiënter te gaan werken. Door de hectiek en drukte neemt de kans op onveilige situaties en de daaruit voortkomende bedrijfsongevallen steeds meer toe. Dat is zorgelijk.”

Will van Roosmalen vervolgt: “Helaas is veilig werken bij veel bedrijven nog niet vanzelfsprekend. Zeker wanneer het gaat om veiligheidsbewustzijn ligt er nog een grote uitdaging. Het is zaak dat veilig handelen tussen de oren van medewerkers komt te zitten. Het is iets waar je iedere dag weer, bij alle activiteiten die je uitvoert, mee bezig moet zijn. Veilig en gezond werken moeten op den duur verweven zitten in je bedrijfscultuur; ze hebben immers invloed op ieder aspect van de organisatie. Voor veel organisaties zal dit een omslag in de manier van werken teweeg gaan brengen.” 

ISZW: Meer inspecties bij bedrijven

ISZW heeft van veilig, gezond en eerlijk werken een speerpunt gemaakt in 2019 en verhoogt ook het toezicht daarop. Doordat er in het Regeerakkoord 50 miljoen extra is vrijgemaakt, kan ISZW meer inspecties uitvoeren. Denk daarbij aan inspecties naar de toedracht van arbeidsongevallen, maar ook aan proactieve inspecties. In feite kan iedere organisatie te maken krijgen met een onaangekondigde inspectie van ISZW. Als bedrijf en als medewerker binnen een bedrijf ben je verplicht om hieraan mee te werken. Wanneer je niet gezond, veilig en eerlijk werkt, kan de Inspectie SZW het werk stilleggen of boetes opleggen.

Wanneer bedrijven zich niet aan de wet- en regelgeving houden, dan mag ISZW daarvoor sancties opleggen. Hoe ernstiger de overtreding, des te zwaarder de maatregel. Will van Roosmalen: “Wat veel bedrijven bijvoorbeeld niet weten is dat zij verplicht zijn om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te maken. Als ISZW een controle uit komt voeren, dan zal de inspecteur hiernaar vragen. Ook dien je als bedrijf ieder arbeidsongeval met lichamelijk letsel en ziekenhuisopname te melden bij de Inspectie. Doe je dat niet, dan kun je beboet worden. Verder hebben ook je werknemers verantwoordelijkheden. Zo moeten zij zich houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Als uit een inspectie blijkt dat zij dit niet doen, dan volgen er boetes.”

SMO: Meer aandacht voor veilig werken

Het is van levensbelang dat werkgevers en werknemers zich meer bewust worden van het belang van veiligheid in hun bedrijf. Will van Roosmalen: “Ook vanuit SMO roepen wij bedrijven op om hier meer aandacht aan te schenken. Voorkomen is immers beter dan genezen. Veiliger handelen kan op allerlei manieren. Je kunt aan de slag met veiligheidsprocedures, veilige arbeidsmiddelen, stimuleren van het veiligheidsbewustzijn, het volgen van veiligheidstrainingen en ga zo maar door. Mogelijkheden zijn er genoeg, het is nu alleen zaak dat bedrijven er ook echt iets mee gaan doen. Iedereen is immers gebaat bij een veilige werksituatie. Bovendien zeg ik altijd dat investeren in veiligheid geen geld kost, maar je bedrijf uiteindelijk geld oplevert!”