Nieuwe opleiding Smart Industry bij ROC De Leijgraaf in Veghel

Al diverse jaren is er een enorme digitalisering gaande van producten en processen. Er wordt zelfs al gesproken van de vierde industriële revolutie. Om daar bij aan te haken ontwikkelt ROC de Leijgraaf in samenwerking met andere partijen, waaronder SMO, de  opleiding Smart Industry. In dit artikel vertelt Paul Bekkers, docent bij het ROC, over deze nieuwe opleiding en wat dit voor studenten en bedrijven gaat betekenen.

Vierde industriële revolutie

Op het MBO ontbreekt momenteel de specifieke opleiding op het kruisvlak van ICT (beheer en ontwerp) en Engineering. In de regio Brabant Noordoost is echter een steeds grotere vraag naar zowel MBO- als HBO-afgestudeerden die in deze branche aan de slag gaan. Er vindt immers een enorme digitalisering plaats van producten en processen. Een stormachtige ontwikkeling waarbij gesproken wordt van de vierde industriële revolutie.

Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (Internet of Things) bedoeld, waardoor nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. Smart Industry optimaliseert de productie met de inzet van ICT. Slimme machines en robots communiceren onderling met elkaar, sporen zelf de fouten op en herstellen de fouten. Ook de interactie tussen mens en machine wordt geoptimaliseerd. Zo kan de industrie sneller, duurzamer en goedkoper produceren.

  • Logo Leijgraaf

Smart Industry in regio Zuid-Nederland

Jongeren die ondernemend zijn en gek zijn op deze nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen hun hart ophalen: ROC De Leijgraaf, bedrijven uit de regio, Stichting Metaal Opleidingen (SMO) en Talentencampus Oss slaan de handen namelijk ineen voor de opleiding Smart Industry. Paul Bekkers, docent bij ROC De Leijgraaf: Het is niet voor niets dat we deze opleiding in Veghel aanbieden. De regio Brabant Noordoost kenmerkt zich door toonaangevende (wereld)spelers op het gebied van Smart Industry wat staat voor industriële automatisering, machinebouw, slim produceren en ICT. De opleiding wordt momenteel al aangeboden in regio’s Oost- en Noord-Nederland door een drietal andere ROC’s, maar in Zuid-Nederland zijn we de eerste die deze opleiding als diploma aanbiedt.”

Met de opleiding Smart Industry wordt tevens een verbinding gemaakt met Sterk Techniekonderwijs in de regio. Het doel is meer banen in de regio ingevuld krijgen en zodoende deze innovatieve industrie kunnen blijven bedienen en behouden voor de regio. Paul Bekkers: “Als student werk je in een wereld waarin technische systemen de productie- en denkprocessen deels of volledig overnemen. Denk bijvoorbeeld aan pick-and-place robots in fabrieken. Het is een wereld waarin vakgebieden als engineering, applicatieontwikkeling en technische bedrijfskunde op een unieke manier worden gecombineerd. Studenten creëren en managen dit soort slimme systemen. In samenwerking met collega’s komen innovatieve ideeën tot stand die uitgewerkt worden tot een ontwerp. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 3D-technologie, Big Data en Cloud-computing.”

Meer keuze voor de (toekomstige) student

Paul Bekkers: “De nieuwe vierjarige opleiding Smart Industry is een zogenaamde ‘crossover’ opleiding in het MBO. Dat betekent dat delen van bestaande opleidingen die van belang zijn bij elkaar worden gezet om zo tot een nieuwe opleiding te komen. Het is een combinatie van onze Engineering opleiding en een tweetal andere opleidingen die we als ROC De Leijgraaf momenteel al aanbieden. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de opleiding Engineering, dan is dat ontwerpen/bedenken, bouwen/begeleiden en onderhouden. In de opleiding Smart Industry gaat het zelf volledig bouwen en onderhouden over naar aansturen bij fabricage en onderhoud en komen de IT-besturingskant en bedrijfskunde er juist bij. Zo ga je veel meer richting de industriële automatiseringskant dan richting uitvoering en onderhoud.”

Paul Bekkers vervolgt zijn verhaal: “Dankzij deze nieuwe opleiding kunnen we toekomstige studenten veel meer keuze bieden: je laat studenten kennismaken met allerlei gegevens die rondom automatisering spelen. Het is niet enkel de machine, maar ook de besturing eromheen en de sensoren die allemaal gegevens verzamelen. Deze gegevens kunnen waardevolle informatie opleveren (denk aan predictive maintenance). Je kunt veel meer uit data halen, dan enkel hetgeen dat de machine primair voor je doet. In de toekomst zal dit verder groeien. Denk alleen al aan het op afstand onderhouden van machines en het bijsturen ervan.”

Medewerkers met een bredere kijk

Het resultaat van de vierjarige opleiding, waarbij studenten les op school krijgen en dat combineren met praktijkleren door praktijkopdrachten en een stage bij een erkend leerbedrijf, is dat bedrijven nieuwe medewerkers binnenkrijgen die een bredere kijk hebben op hoe een machine in elkaar wordt gezet, wordt ontworpen en wordt gestuurd. Bij zo’n medewerker zit de automatiseringskant er veel meer in, dan bij bijvoorbeeld andere opleidingen zoals Engineering, ICT ed. En juist dat is iets dat momenteel bij veel scholen ontbreekt in het opleidingspalet.

“Studenten kunnen dankzij deze nieuwe opleiding Smart Industry zichzelf specialiseren in hetgeen waar hun interesse ligt. Is dat automatisering of juist niet? Is dat de IT-kant, de elektrokant of juist de machinebouw kant? De student heeft veel meer keuzemogelijkheden. Als student heb je een spectrum waarbij je de laatste twee jaar van de opleiding zelf veel meer aan het stuur zit en zo kun je bepalen waar je heen wilt met je toekomst. Bovendien biedt deze Smart Industry opleiding studenten de kans om makkelijker door te stromen naar het HBO. HBO-opleidingen zoals bijvoorbeeld embedded systems sluiten goed aan. Voorheen zag je dat daar juist een gapend gat zat, omdat studenten dan een tekort hadden aan met name wiskunde”, zo besluit Paul Bekkers zijn verhaal.