Na lange tijd weer een groeiende industrie

Er is sprake van een eerste verbetering van bedrijfsomstandigheden sinds maart. De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI) steeg namelijk van 47.9 in juli naar 52.3 in augustus. De toename van inkoopactiviteiten neemt dus aanzienlijk toe. Export orders laten zelfs de grootste stijging in bijna twee jaar zien!

Toename

Ondanks dat de inkoopactiviteiten aanzienlijk toenemen, blijft de materiaalvoorraad en voorraad van eindproducten dalen. De inkoop- en verkoopprijzen zijn wel voor het eerst sinds maart gestegen. De opgaande lijn van met name de Duitse industrie en de versoepeling van de maatregelen in verschillende Europese landen, zorgt ervoor dat inkoopmanagers voorzichtig positief zijn over de toekomstige bedrijfsactiviteiten.

Volgens David Kemps, sector banker Industrie bij ABN AMRO, is het nog te vroeg om te juichen. De NEVI PMI wordt namelijk gemeten ten opzichte van de voorgaande maand. Vergeleken met vorige maand is er dus sprake van een stijging, maar vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar ligt de PMI vermoedelijk nog altijd lager. Brancheverenigingen zoals FME, NRK of Koninklijke Metaalunie hebben eerder al gewaarschuwd voor een harde omzetklap na de zomervakantie.

Langdurig effect

De crisis heeft waarschijnlijk nog een langdurig negatief effect op industriële ondernemers. Naar verwachting zullen opgestarte reorganisaties later dit jaar resulteren in lagere productie, oplopende werkloosheid, minder innovaties en dalende investeringen. Zo geeft Kemps aan dat met name ondernemers in het MKB nog niet echt kunnen profiteren van de aantrekkende export. Zij kunnen over het algemeen ook moeilijk veranderen in hun kostenstructuur. Dat komt omdat zij vaak technische medewerkers in dienst hebben die zij, vanwege krapte op de arbeidsmarkt, met veel moeite hebben binnengehaald en opgeleid. Hulpmaatregelen zoals de NOW-regeling bieden ondernemers hierin ondersteuning.

Verwachtingen

Onlangs maakte Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bekend dat de omzet van de industrie in het tweede kwartaal van 2020 maar liefst 16,6 procent lager lag dan in dezelfde periode van 2019. Vooral de ondernemers in zwaar getroffen sectoren zullen ontzettend hard moeten werken om de omzetdalingen van april en mei goed te maken.

De industriële productie ligt voorlopig nog op een lager niveau dan voor de crisis, verwacht ABN AMRO. Dat komt gedeeltelijk door een hernieuwde recessie in de eurozonde in het vierde kwartaal. Ondanks deze verwachtingen lijkt het erop dat de industrie het dieptepunt van de crisis achter zich heeft gelaten.

Bron voor dit artikel: https://www.metaalnieuws.nl/industrie-groeit-weer-2/