Meer mensen werkzaam in de technieksector!

Het aantal mensen dat werkzaam is in de techniek is gegroeid. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact. De toename is een gevolg van nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren hebben meer jongeren een technische opleiding gevolgd. Deze jongeren kunnen nu aan het werk of hebben inmiddels al passend werk gevonden. Daarnaast is ook het aantal vrouwen dat werkzaam is in deze sector aan het groeien. Toch zijn er nog altijd weinig vrouwen werkzaam in deze sector in vergelijking met het aantal mannen. Hopelijk zetten deze positieve ontwikkelingen zich de komende jaren door.
  • SMO praktijk

Stijging van 13%

Het aantal mensen met een technisch beroep is tussen 2013 en 2019 met ruim 13 procent gestegen naar 1.582.000 personen. Tussen 2018 en 2019 is het aantal vrouwen met een technisch beroep zelfs drie keer sneller gegroeid dan het aantal mannen! Het aantal mannen groeide met 3% en het aantal vrouwen met 9%. De stijging is vooral te zien bij vrouwen met een hogere opleiding. Daarbij wel de opmerking dat deze cijfers betrekking hebben op de periode voorafgaand aan de coronacrisis.

Gediplomeerden

Verder is het aantal technisch gediplomeerden in zowel het hoger onderwijs alsmede in het middelbaar onderwijs toegenomen. Echter, volgens de Monitor neemt de instroom in technische profielen en studies, na een aantal jaren stabilisatie, licht af. Dit geldt voor zowel het vmbo, als voor havo/vwo, het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs. “Extra inzet om ervoor te zorgen dat meer jongeren kiezen voor techniek, blijkt dus hard nodig”, aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster.

Monitor Techniekpact

De Monitor Techniekpact geeft inzicht in de stand van bètatechniek en is een coproductie van het Techniekpact, de Rijksoverheid en Platform Talent voor Technologie. Trends en uitdagingen in de markt worden hierin weergegeven. De arbeidsmarkt- en onderwijscijfers zijn toegankelijk via http://www.techniekpactmonitor.nl

Bron: www.metaalnieuws.nl , www.spoorpro.nl