Meer controle op psychosociale arbeidsbelasting in metaalbranche

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een veelvoorkomend probleem en omvat in feite alle werkgerelateerde zaken die stress kunnen veroorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, werkdruk en intimidatie. Echter, kunnen hier ook externe factoren onder vallen zoals het verkeer, klantencontact en iemands thuissituatie. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd vaker te controleren op PSA in de metaalbranche

Gevolgen van PSA

Psychosociale arbeidsbelasting kan ernstige gevolgen hebben voor het welzijn van werknemers. Als iemand voortdurend bloot wordt gesteld aan dergelijke nare gebeurtenissen, dan neemt de kans op angst, depressie en een burn-out toe. Dit kan er toe leiden dat werknemers lang uit de running zijn. Buiten het feit dat geen enkele werkgever dit op zijn geweten wil hebben, kost het de werkgever zelf ook erg veel geld.

  • Contact

Verplichting van werkgevers

Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht om erop toe te zien dat het beleid dat wordt gevoerd, de kans op PSA voor werknemers beperkt. Daarmee zijn werkgevers ook direct hoofdverantwoordelijk als het gaat om de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf. Een belangrijk middel dat de veiligheid van de arbeidsomstandigheden garandeert, is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA). Deze documenten dient elke werkgever opgesteld te hebben volgens de Arbowet. Indien dit niet het geval is, dan riskeer je als werkgever hoge boetes.

Controle op PSA in de metaalsector

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft recent aangekondigd dat het een beter beeld wil hebben over de hoogte van PSA in de metaalbranche. Hiertoe gaan zij dit najaar controles uitvoeren bij machinebouwers die minstens 26 werknemers in dienst hebben. De arbeidsinspectie zal altijd vragen naar de aanwezigheid van de RI&E en het PvA. Wie geen (actuele) RI&E en PvA heeft riskeert dus hoge boetes dit najaar.