Jos Vissers (SBB): “Samen met scholen en SMO vakmensen opleiden”

Op het moment dat we Jos Vissers van Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bellen voor het interview voor de SMO-website zit hij in de auto op weg naar een relatie. Het is een typerende situatie voor Jos Vissers. “De hele SBB-buitendienst is dag en nacht bezig met het bezoeken van bedrijven”, zo vertelt hij. SBB is een onderwijsorganisatie die kijkt of bedrijven geschikt zijn om leerlingen te kunnen en mogen opleiden om zo te bepalen of bedrijven vervolgens het predicaat ‘Erkend leerbedrijf’ mogen voeren. Indien dat het geval is kun je er als student van op aan dat je bij dat bedrijf terechtkunt voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit.

SBB vormt de brug tussen bedrijven en scholen

Jos Vissers, zelf actief in een duobaan waarin hij zowel bedrijven bezoekt alsmede leidinggeeft aan een team, legt uit: “Om te checken of een bedrijf voldoet doorloop je een aantal criteria en aandachtspunten. Onze adviseurs voeren daarover gesprekken binnen bedrijven en onderzoeken dan ter plekke of een bedrijf erkend kan worden als leerbedrijf of niet. In de technische sector, waarvoor ik zelf actief ben, hanteren we daarvoor een viertal aandachtspunten:

  • We kijken naar de werkzaamheden van een bedrijf (opleidingsdossier)
  • We praten met degene die de leerlingen gaat begeleiden (praktijkopleider of vakinhoudelijke man)
  • We kijken of deze persoon competent is voor de persoonlijke begeleiding
  • We kijken naar de leerveiligheid van de leerling – mag hij/zij fouten maken? En naar de fysieke veiligheid – is er in de leeromgeving sprake van een veilige situatie?”

Jos Vissers vervolgt zijn verhaal: “Als SBB vormen wij de brug tussen bedrijven en scholen. Scholen kunnen immers alleen opleidingen uitvoeren als daaromheen erkende leerbedrijven zitten. Voor wat betreft de leerbedrijven maken we onderscheid tussen twee soorten. Namelijk de bedrijven die zelf zorgdragen voor de beroepspraktijkvorm; deze bedrijven bieden zelf de praktijk aan of zijn in staat om het zelf te organiseren. En daarnaast kennen we in de technieksector de collectieve leerbedrijven waarbij een andere organisatie, zoals Stichting Metaal Opleidingen (SMO), een deel van de activiteiten van het oorspronkelijke leerbedrijf overneemt. SMO leidt bijvoorbeeld een groep leerlingen op in een praktijkschool en neemt de leerbedrijven dat deel uit handen.

“Je moet mee met de snel veranderende wereld om je heen”

Dat is niet het enige wat SBB doet. Jos Vissers: “SBB is ook verantwoordelijk voor alle opleidingsdossiers, ofwel de kapstokjes waarmee de opleidingen op school vorm worden gegeven. Vanuit de bedrijven krijgen we zicht op de kennis en kunde waarvoor de scholen moeten gaan opleiden. Daarbij is het belangrijk dat je flexibel bent als school; je moet snel kunnen inspelen op innovaties. En dan heb je het soms over dure investeringen, zoals het aanschaffen van een machine van een kwart miljoen. De wereld om ons heen verandert snel en de onderwijswereld moet daarin mee. En dat is soms best een hele uitdaging!”

“In samenwerking met bedrijven en scholen proberen we steeds beter in te spelen op die snel veranderende wereld. Zo bieden we bijvoorbeeld ‘keuzedelen’ aan. Voorbeeld: een leerling die een metaalopleiding volgt moet iets weten over logistieke processen. In dat geval volgt hij de metaalopleiding, maar doet hij ook een keuzedeel uit de logistiek opleiding. Er worden blokjes kennis gedeeld uit andere domeinen om zo meer maatwerk te kunnen leveren aan een leerbedrijf. SMO speelt daar ook een actieve rol in; zij komen ook zaken tegen waarvan een keuzedeel gemaakt kan worden. Door zo te werken sluiten we beter aan bij de bedrijfspraktijk”, aldus Jos Vissers.

Werken aan de kwaliteit van leerbedrijven

“In de technische sector staan we voor een uitdaging, zo vertelt Jos Vissers, want er zijn veel geschikte werkplekken bij leerbedrijven, maar steeds minder leerlingen. Daarom werken we als SBB continu aan de kwaliteit van de leerbedrijven en van de opleiding. We zorgen voor scholing en coaching, zodat bijvoorbeeld een praktijkopleider bij een bedrijf beter kan inspelen op de veranderende wereld om zich heen. Nieuwe generaties vragen nu eenmaal om een andere houding en dat brengen wij de praktijkbegeleider dan bij.

Daarnaast helpen we de leerbedrijven door ideeën te delen en uitleg te geven over hoe zij onder de aandacht kunnen komen bij leerlingen. Bedrijven hebben bijvoorbeeld een eigen portal binnen SBB waarop ze zich kunnen presenteren met projecten en beeldmateriaal. We reiken hen alle mogelijke kennis en hulpmiddelen aan om beter zichtbaar te kunnen zijn. Als er een open dag is bij scholen, dan zorgen we ervoor dat het bedrijf contact opneemt met de school om zich daar te kunnen presenteren. Ook zorgen we ervoor dat bedrijven gastlessen kunnen verzorgen op een ROC en VMBO.”

Vakmensen afleveren

Jos Vissers: “Het is belangrijk dat we aandacht blijven houden voor de leerling; het draait allemaal om betrokkenheid. Je moet leerlingen het gunnen om te leren, er energie in steken en erin investeren. Uiteindelijk geeft het altijd weer een trots en speciaal gevoel wanneer je bij een bedrijf bezig bent en de leerling krijgt het diploma, dat je dan ook mag uitreiken. Dat geeft een kick. Je denkt dan: dat heeft de praktijkopleider, samen met SMO en de school, toch maar weer mooi voor elkaar gekregen. Samen hebben we weer een vakman afgeleverd; dé reden waarom dat we samen opleiden!”