Extra vergoeding voor SMO leerwerkbedrijven vanwege coronacrisis

Om leerwerkbedrijven te ondersteunen in de coronacrisis, biedt Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM) een tijdelijke additionele maatregel (TAM) aan. Deze vergoeding geldt voor klein-metaal leerwerkbedrijven die bbl-leerlingen opleiden of aannemen in de periode van 1 april 2020 tot 31 december 2020 en recht hebben op een Leerwerkbijdrage. Geldt dit voor jouw bedrijf? Vraag dan de TAM-regeling aan en ontvang € 1.250 per leerling! 

Waardering voor leerwerkbedrijven

Er is vanuit het OOM veel waardering voor leerwerkbedrijven in de metaalbranche. Dit komt doordat leerwerkbedrijven werkplekken aanbieden en zo het vak kunnen leren. Zo wordt niet alleen geïnvesteerd in het eigen bedrijf, maar ook in de toekomst van de metaalindustrie. In de vorige crisis in 2008 is het aantal leerwerkplekken in Nederland flink gedaald. In de metaalindustrie is dit destijds relatief beperkt gebleven in vergelijking met andere branches, waardoor er tijdens het economisch herstel veel veerkracht was. Dit kwam mede doordat het OOM destijds ook een regeling in het leven heeft geroepen. Door de coronacrisis dreigt echter een soortgelijke situatie te ontstaan waarbij er ook in de metaalindustrie minder leerwerkplekken beschikbaar zullen worden gesteld. Het OOM heeft daarom een TAM-regeling in het leven geroepen voor klein-metaal organisaties om dit te voorkomen.

De TAM-regeling

De Tijdelijke Additionele Maatregel (TAM) houdt in dat klein-metaal bedrijven een vergoeding aan kunnen vragen van €1.250 per leerling, bovenop de Leerwerkbijdrage. Dit geldt voor leerlingen die worden opgeleid of aangenomen tussen 1 april 2020 en 31 december 2020. Voor SMO leerwerkbedrijven is de regeling voordelig; het aanbieden van een Leerwerkplek wordt zo financieel wel heel aantrekkelijk!

OOM investeert in de toekomst

In 2008 heeft het OOM door middel van een TAM-regeling ook al flink geïnvesteerd in de metaalsector. Dit heeft destijds zijn vruchten afgeworpen, want de metaalsector was tijdens deze crisis de enige sector in Nederland die het aantal leerlingen op niveau wist te houden. Bij SMO is gedurende die periode zelfs elke leerling geplaatst bij een bedrijf. Doordat het aanbieden van leerwerkplekken wordt gestimuleerd middels financiële regelingen, zoals de TAM-regeling, hebben leerlingen ook in tijden van crisis garantie om aan de slag te kunnen bij een bedrijf!

Vragen of onduidelijkheden?

Alle bedrijven die in aanmerking komen voor de TAM-regeling hebben een brief ontvangen waarin toegelicht staat hoe je de vergoeding kunt aanvragen. SMO ondersteunt haar lidbedrijven ook bij het aanvragen van de vergoeding. Mochten er vragen zijn of kun je ondersteuning gebruiken, neem dan gerust contact op met Will van Roosmalen.