Erkend leerbedrijf? Maak gebruik van deze subsidieregelingen!

Bij Stichting Metaal Opleidingen zijn diverse metaalbedrijven aangesloten die zichzelf een ‘erkend leerbedrijf’ mogen noemen. Dat betekent dat zij een stageplek (mogen) bieden aan MBO-leerlingen (bbl) die een leerwerktraject volgen. Heb je wel eens overwogen om van jouw organisatie een erkend leerbedrijf (voor de metaalsector) te maken en een bbl-leerling te plaatsen in jouw metaalbedrijf? In dit artikel leggen we uit hoe dat werkt en wat het voor voordelen oplevert met het oog op subsidie. Lees snel verder! Mocht je interesse hebben om een erkend leerbedrijf te worden of wil je graag meer weten over de subsidieregelingen? Neem gerust contact op met Stichting Metaal Opleidingen (SMO).
  • SMO Opbouw Opleiding 2

Voordelen van het aannemen van een bbl-leerling

Wanneer je als organisatie ruimte biedt aan SMO-leerlingen, dan betekent dit dat je deze leerlingen in de praktijk (een onderdeel van) het metaalvak (aan)leert. Een bbl-leerling kan zichzelf op die manier ontwikkelen en praktijkervaring opdoen. Voor je organisatie heeft dat diverse voordelen. Een SMO-leerling is natuurlijk een extra arbeidskracht voor je organisatie die je helemaal, naar wens, kunt kneden. Bovendien zit de leerling nog op school, waardoor hij/zij actuele kennis met zich meebrengt waar je weer voordeel uit kunt halen binnen je bedrijf. Tot slot kun je een SMO-leerling na zijn praktijkstage een baan aanbieden binnen je organisatie.

Daarover gesproken: in de metaalsector heerst een groot tekort aan arbeidskrachten. Het is dus aantrekkelijk om iemand via een bbl-traject zelf op te leiden en uiteindelijk in dienst te nemen. Wat veel bedrijven niet weten is dat er diverse vergoedingen tegenover staan wanneer je een bbl-leerling een stageplek aanbiedt binnen je bedrijf en wanneer je zo’n leerling vervolgens in dienst neemt.

Vergoedingen voor erkende leerbedrijven

Vanuit het OOM en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden er diverse vergoedingsregelingen gehanteerd voor erkende leerbedrijven. Een overzicht:

  • Je kunt een leerwerkbijdrage ontvangen wanneer je een leer- arbeidsovereenkomst met een bbl-leerling ondertekend. Dit is een vergoeding van maximaal € 2.300,- per leerling per jaar. Voor SMO-leerlingen met een eendaagse bbl-opleiding (regulier) geldt deze vergoeding. Wanneer je de opleiding laat verzorgen door een regionale Bedrijfsvakschool Metaaltechniek dan bedraagt die vergoeding max. € 3.800,-. Dit geldt ook voor SMO-leerlingen die een tweedaagse bbl-opleiding (theorie + praktijk) volgen.
  • Voor bedrijven die in de periode tussen 1 april en 31 december 2020 een bbl-leerling in dienst hebben (of hebben aangenomen) geldt de TAM-regeling. Dit is een eenmalige bijdrage van € 1.250,- die in het leven is geroepen vanwege de coronacrisis. Meer daarover is te lezen in ons artikel over de TAM-regeling.
  • Als erkend leerbedrijf kun je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een aanvraag doen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Deze bedraagt max. € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats per leerjaar.

Hulp nodig?

Wil je een erkend leerbedrijf worden en een bbl-leerling een stageplek aanbieden? Neem dan gerust contact op met Dhr. Will van Roosmalen van Stichting Metaal Opleidingen (SMO). Hij kan je hierover alles vertellen en helpen bij het aanvragen van erkenning via SBB. Daarnaast ondersteunt SMO aangesloten erkende leerbedrijven door middel van het plaatsen van bbl-leerlingen. Wanneer zich een leerling aanmeldt via SMO, dan wordt er een geschikte werkplek gezocht binnen de poule van aangesloten SMO-lidbedrijven.

Ben je al een lidbedrijf van SMO en wil je graag meer weten over bovenstaande subsidieregelingen? Neem ook dan gerust contact op met Dhr. Will van Roosmalen. Hij vertelt je graag meer over de subsidies en kan je helpen bij het aanvragen hiervan.