Duurzaam staal verwerken: eerste duurzame staalfabriek o.b.v. waterstof in Zweden

In Zweden is een beslissende stap gezet door SSAB, LKAB en Vattenfall opweg naar een fossielvrije staalfabriek. De unieke proeffabriek HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) is in werking gesteld waar duurzaam staal wordt geproduceerd op basis van waterstof. Uit waterkracht wordt met behulp van duurzame elektriciteit waterstof gegenereerd. Een mooie stap want Zweden heeft als doel om binnen nu en 20 jaar enkel nog duurzaam staal te produceren.

Duuzaam produceren

Staal wordt doorgaans gemaakt met ijzererts en Cokes uit steenkool. Bij dit proces komt een grote hoeveelheid CO2 vrij die bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Met de proeffabriek HYBRIT wil Zweden een procesverandering in gang zetten door cokes te vervangen door waterstofgas uit fossielvrije energiebronnen. Water, het bijproduct in dit proces kan vervolgens gebruikt worden voor de productie van waterstofgas. Door het gebruik van duurzaam opgewekte waterstof uit de HYBRIT staalfabriek wordt de CO2 uitstoot drastisch gereduceerd.

CO2 uitstoot

De verwachting is dat op termijn de CO2 uitstoot in Zweden met 10% en in Finland met 7% wordt teruggebracht door de overgang van kolen naar waterstof bij de staalproductie. Maar niet alleen in Zweden en Finland heeft het effect, het HYBRIT-initiatief zal bijdragen aan het verminderen van de uitstoot door de staalindustrie wereldwijd. De staalindustrie genereert tegenwoordig 7% van de totale CO2 uitstoot wereldwijd. SSAB, LKAB en Vattenfall willen een volledig fossielvrije waardeketen neerzetten van de mijn tot het afgewerkte staal. Door het gebruik van waterstof stoot de HYBRIT-fabriek geen CO2 meer uit, enkel nog water.

HYBRIT Proeffabriek

Dankzij financiële steun van het Zweedse Energieagentschap is in 2018 de bouw gestart van de HYBRIT proeffabriek. In eerste instantie zal de fabriek het gebruik van waterstof in de verschillende productiefase uitgebreid testen. In de proeffabriek wordt waterstof geproduceerd door water te elektrolyseren met fossielvrije elektriciteit. Er zullen testen worden uitgevoerd tussen 2020 en 2024, eerst met aardgas en vervolgens met waterstof om ter vergelijking van de productieresultaten.

 De uiteindelijke doelstelling is om in 2035 staal te produceren doormiddel van een volledig fossielvrij productieproces. Fossielvrij staal kan in de toekomst concurreren met traditioneel staal blijkt uit het voorbereidende haalbaarheidsonderzoek. Dit komt omdat de mate van elektriciteit uit fossielvrije bronnen in de toekomst afneemt terwijl de kosten die verbonden zijn aan de CO2 uitstoot zullen toenemen.

 

Bron: Metaalnieuws.nl