Diploma-uitreiking Veghel SMO 2023: 12 nieuwe gediplomeerde vakmensen staan klaar om het verschil te maken in de metaalbranche!

Afgelopen 6 juli mochten 12 SMO-leerlingen hun SMO certificaat en ROC Vakdiploma in ontvangst nemen. Ze studeerden af in de richtingen Constructiewerker, Allround Constructiewerker, Monteur Mechantronica, Eerste Monteur Mechatronica en Plaatwerker. Dit is zeker een moment om bij stil te staan. Naast het feit dat het behalen van een diploma altijd een bijzondere prestatie is, waren er voor een aantal ook een hoop extra hordes die genomen moesten worden. In het bijzonder was er natuurlijk de Coronapandemie. Een aantal leerlingen heeft een deel van hun opleiding moeten volgen in deze moeilijke periode. Dit heeft veel doorzettings- en aanpassingesvermogen van hen gevraagd. En desondanks hebben zij hun diploma's in ontvangst mogen nemen. Een diepe buiging hiervoor!
  • SMO Diplomauitreiking 2023

Een feestelijke uitreiking

De uitreiking was een zeer feestelijke geworden. De leerlingen werden enthousiast ontvangen door leraren, begeleiders, ouders, vrienden en kennissen. Na een welkomsdrankje was het tijd voor een toespraak van Projectmanager Will van Roosmalen en SMO bestuurslid Geert Baaijens. Hier werden de (ex)leerlingen nog eens in het zonnetje gezet. Hierna was het tijd voor de geslaagden om hun diploma te ondertekenen en in ontvangst te nemen.

Tijdens de uitreiking werd ook stilgestaan bij de SMO vakkanjer van het jaar: Jesse Lamers. Jesse is van een vrij theoretische BOL niveau 4 opleiding overgestapt naar een praktische SMO Allround Contructiewerker niveau 3 opleiding. Hij heeft op een voorbeeldige manier in slechts anderhalfjaar zijn opleiding afgerond. Een ontzettende knappe prestatie van Jesse.

De volgende stap

Met het SMO-diploma en het ROC Vakdiploma op zak, ligt de wereld aan de voeten van de geslaagden. Er is namelijk vollop werk in de metaalbranche en tegelijkertijd is er een groot behoefte aan vakmensen! De SMO-leerlingen zijn breed opgeleid en kunnen daarom overal aan de slag gaan. Dat is een van de grote voordelen van SMO. De metaalbranche kan dus rekening houden met een nieuwe lichting vakmensen!

Een aantal van de geslaagden gaat gelijk aan de slag bij hun leerbedrijf. Soms nog met een extra opleiding ernaast. Weer anderen gaan een vervolgopleiding volgen via SMO, bij hun leerbedrijf. Allebei mooie manieren om de geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen. Wij wensen iedereen heel veel succes bij deze mooie, nieuwe uitdagingen!

Foto’s diploma-uitreiking