De werkplek als leeromgeving. Hoe organiseer je dat?

Wie het nieuwe Metaaljournaal magazine al heeft gelezen, heeft er vast al wel eens van gehoord: ‘werkplekleren’. Het werkplekleren is een initiatief van een aantal organisaties uit de metaal- en techniekbranche, waaronder stichting OOM. Werkplekleren betekent dat je de werkplek binnen je bedrijf actief in gaat zetten als leeromgeving. Het doel daarvan is dat medewerkers binnen je organisatie werkgerelateerde kwaliteiten verwerven en ontwikkelen. In dit artikel vertellen we meer over werkplekleren en leggen we uit hoe je dit als bedrijf kunt organiseren.

Waarom werkplekleren?

Werkplekleren is als het ware een sociaal en individueel leerproces van medewerkers binnen je organisatie. Dit kan op allerlei manieren georganiseerd worden. Zo kan het spontaan ontstaan, maar kan het ook gestructureerd opgepakt worden. Denk daarbij aan meelopen met elkaar, stagelopers, coaching, kennisuitwisseling etc. Door middel van werkplekleren transformeert de dagelijkse werkplek naar een dynamisch speelveld waarin medewerkers hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen.

Werkplekleren zorgt ervoor dat de kennis die binnen een bedrijf aanwezig is gedeeld wordt en daardoor behouden blijft. Dat vraagt echter wel om een cultuur waarin dat kan en om medewerkers die daarvoor open staan en elkaar willen helpen. Uiteraard zijn daarvoor ook bepaalde (sociale) vaardigheden voor nodig. Niet iedereen kan dit zomaar uit zichzelf. De organisatie dient dit daarom te organiseren en samenwerken te stimuleren. Het liefst multidisciplinair, zodat de kennis zo breed mogelijk verspreid wordt binnen de organisatie.

Hoe organiseer je werkplekleren?

Wanneer je werkplekleren wilt stimuleren, hoe organiseer je dat dan als bedrijf?

  • Zorg dat je een veilige werkcultuur creëert. Ofwel, medewerkers moeten niet bang zijn om een fout te maken. Straf medewerkers ook niet, maar ga met elkaar het gesprek aan om ervan te leren.
  • Vraag medewerkers continu om mee te denken en feedback te geven. Vooral bij nieuwe medewerkers is dat van belang. Zij hebben vaak nog een frisse blik en zien welke zaken anders of beter kunnen. Betrek medewerkers hier actief bij.

Naast bovengenoemde aspecten zijn er, volgens de website werkpleklerenindetechniek.nl, drie factoren van invloed op het succes van werkplekleren binnen een organisatie.

  1. De kenmerken van een organisatie waarin bijvoorbeeld cultuur, structuur, werkwijze en visie (op leren) naar voren komen.
  2. De werkplekcondities. Dit heeft betrekking op hoe het werk georganiseerd is. Of het werk afwisselend is. En welke machines en middelen bijvoorbeeld gebruikt worden.
  3. Persoonlijke kenmerken van de lerende. Wat is zijn/haar motivatie? Wat zijn de ambities? Hoe sociaal vaardig, zelfsturend en betrokken is iemand? Allemaal zaken die een rol spelen.

Wanneer je als leerbedrijf wilt weten hoe jouw bedrijf scoort op de drie factoren, dan kun je op de website van werkpleklerenindetechniek.nl een quickscan uitvoeren. Dat kan een mooie eerste stap zijn op weg naar een organisatie waarin werkplekleren centraal staat!

Bron: Metaaljournaal en werkpleklerenindetechniek.nl