De vijf belangrijkste trends in de metaalbranche

De metaalbranche is volop in beweging! Wat zijn de belangrijkste trends om dit jaar rekening mee te houden? Onderstaand een overzicht van de vijf belangrijkste trends;

1. Smart Industry

Smart Industry biedt een oplossing voor de toenemende vraag vanuit de markt naar het produceren van kleinere hoeveelheden (low volume), het produceren van veel diverse producten (high mix) en het produceren van complexe producten waar bijvoorbeeld ook eletronica en software aan te pas komt. Door de nieuwste technologieën zoals 3D printen en robotica en de doorzettende automatisering kunnen steeds kleinere hoeveelheden in hoge kwaliteit tegen lage kosten geproduceerd worden. Hiermee kan maatwerk tegen de prijs van een massaproduct worden afgeleverd.

Een voorbeeld hiervan zijn de zogenoemde ‘Cobots’, dit zijn snel lerende robots welke naast mensen werken. De Cobots kopiëren menselijk gedrag; je doet eenmaal een handeling en de robot kan het vervolgens zelf. Het grote voordeel hierbij is een enorme besparing in tijd (om de robot te programmeren) en geld. Hiermee kan vooral voordeel worden behaald bij het produceren van kleine hoeveelheden. Er is zelfs al een uitzendbureau voor Cobots!

2. Cervitization

Een trend die voornamelijk betrekking heeft op de machinebouw. Ondernemers willen voornamelijk betalen voor het gebruik in plaats van voor de machine. Machinefabrikanten spelen hierop in door de machines aan te bieden als product-as-a-service. De afnemer is geen hoge bedragen meer kwijt voor machines, maar betaald vervolgens per stans, vouw of gat. De machine blijft eigendom van de fabrikant. Hierbij is het natuurlijk van groot belang dat de machines van zeer hoge kwaliteit zijn, elke storing kost immers geld. ‘Slimme machines’ kunnen defecten zien aankomen waarop direct kan worden ingespeeld door bijvoorbeeld alvast een vervangend onderdeel op te sturen, ook wel predictive maintenance genoemd.

  • Recyclen

3. Recyclen

Niet alleen materialen, ook de benodigde grondstoffen en energie die nodig zijn voor de productie worden steeds vaker gerecycled. Zo kan koelwater worden (her)gebruikt om het kantoor te verwarmen. Omdat de fabrikant eigenaar blijft van de machine (trend nr. 2) wordt recycling van de oude machine veel eenvoudiger.

4. Internationalisering

Ook in de metaalindustrie is de internationalisering merkbaar. Met een toename van het aantal verkoopkanalen neemt de export voor (kleine) metaalbedrijven naar onder andere België en Duitsland toe. Door verspreiding van afnemers in diverse landen is het voor veel bedrijven interessant om productielocaties te heroverwegen. Dit kan voor kleinere metaalbedrijven een gevaar vormen. Voor hen is het belangrijk om zich op andere fronten te gaan onderscheiden.

5. Klant is koning

Door de toenemende mogelijkheden wordt de consument steeds veeleisender. Co-creatie leveren krijgt binnen de Metaal en Techniek-sector daarom een steeds belangrijkere rol. Met Co-creatie denk je mee met de wensen en eisen van de klant, om samen tot een ideale oplossing te komen voor het vraagstuk van de klant. Professionaliteit, kwaliteit en net dat stapje extra zetten om het product aan te laten sluiten op de wensen van de klant zullen vele malen zwaarder wegen dan simpelweg prijsvechten.