De scholingspool Stichting Metaal Opleidingen; een bijzondere opleidingsroute!

Stichting Metaal Opleidingen is één van de erkende 21 scholingspools in Nederland. Maar wat is een scholingspool eigenlijk? En wat is het voordeel om hierbij aangesloten te zijn? Paul Nijhuis van OOM vertelt meer over de voordelen van het OOM-keurmerk, de bijzondere opleidingsroute en de kwaliteitsborging binnen het middelbaar onderwijs.
Scholingspools zijn samenwerkingsverbanden van bedrijven in de metaalbewerking, die gezamenlijk de opleiding van leerlingen op zich nemen. OOM is het overkoepelende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Metaalbewerking. SMO is door OOM officieel erkend als scholingspool. Het voordeel voor de leerlingen in een scholingspool is dat ze een maatwerkprogramma krijgen. Ze krijgen naast de theorielesdag, een dag per week de gelegenheid voor de beroepspraktijkvorming in de scholingspool (buiten het leerbedrijf). Er bestaat momenteel een landelijk dekkend netwerk van 21 scholingspools met ruim 30 locaties. Het opleidingsrendement van de scholingspools ligt tussen 75 en 100%. Hierdoor komt meer dan driekwart van de leerlingen die de opleiding succesvol afrondt aan het werk bij een bedrijf in de metaalbewerking.

Veel vraag naar leerlingen

Paul Nijhuis is Senior Beleidsadviseur bij OOM en houdt zich actief bezig met activiteiten gericht op het verhogen van het opleidingsrendement van BBL-leerlingen in MKB-metaalbedrijven.
“Helaas hebben we de afgelopen jaren een flinke uitval gezien van het aantal BBL’ers binnen de metaalsector. We hebben het hierbij over leerlingen die de opleiding zijn gestart, maar vroegtijdig de opleiding hebben verlaten” vertelt Paul. “Dit is enorm jammer om te zien, want het is van groot belang voor de metaalsector om (nieuwe) medewerkers te behouden. Er is veel vraag naar personeel in verschillende sectoren en vooral ook in de metaal. OOM probeert bij te dragen aan instroombevordering door onder meer met de scholingspools een ambitieprogramma te ontwikkelen om de aantrekkelijkheid van de opleiding en werken in de metaalbewerking te stimuleren. Wij hebben hiervoor de ambitie om zoveel mogelijk leerlingen in de metaalsector het praktijklerentraject tot een goed einde te laten brengen”

OOM voorziet hierin de MKB-metaalbedrijven op twee manieren, geeft Paul aan;

  • Leerling SMO

1. “De koninklijke route voor opleiden is de scholingspool”

“Een scholingspool zoals SMO is, is een initiatief van verschillende MKB- metaalbedrijven uit de regio. Kenmerkend aan een BBL-opleiding via de scholingspool (Het SMO-traject) is dat de leerling 3 dagen per week op het werkleerbedrijf werkt en 2 dagen voor theorie en praktijklessen naar de scholingspool gaat. Dit is een andere opzet dan het klassieke BBL-traject waarbij de leerling 4 dagen werkt en 1 dag theorie volgt op school. De extra praktijkdag bij de scholingspool blijkt heel belangrijk voor de leerlingen om nieuwe technieken goed aan te leren onder deskundige praktijkbegeleiding.  Dit uit zich in betere startende vakmensen.

  • Werknemer programma

Het voordeel voor de MKB-metaalbedrijven om mee te doen met de scholingspool is dat zij zich direct kunnen onderscheiden van de concurrerende opleidingsinstellingen. Daarnaast ontvangt het leerbedrijf een hogere vergoeding van OOM dan wanneer het bedrijf de leerling geheel zelf opleidt. Uiteraard moeten de scholingspools aan verschillende kwaliteitsvoorwaarden voldoen om zich scholingspool te mogen noemen. Zo dient onder meer de leerling door deskundige praktijkopleiders te worden begeleid, wordt de leerling een opleidingsgarantie geboden en dient minimaal 75% van de leerlingen het traject binnen de nominale opleidingsduur succesvol af te ronden.

Om de positie van de gezamenlijke regionale scholingspools ten aanzien van instroombevordering te stimuleren wordt een groot beroep gedaan op het neerzetten van een sterk merk als scholingspool.  Profileer je goed maar leer ook van elkaar en deel good practices. Door kennisuitwisseling tussen de verschillende scholingspools leren ze van elkaar en proberen we de kennis en kunde tot een optimaal niveau te brengen” vertelt Paul enthousiast.

Ontwikkeling van de praktijkopleider

“Het is daarbij van groot belang dat de deskundigheid van de praktijkopleiders uit de metaalbedrijven voortdurend op peil blijft. Er doen zich aanhoudend allerlei technische ontwikkelingen in het beroep voor en veranderingen in het onderwijsveld; dat vraagt nogal wat van de praktijkopleider. Denk bijvoorbeeld aan het beschikken over voldoende coachende vaardigheden om jongeren te begeleiden. Dit doen we onder andere door de organisatie van regionale Praktijkopleidersdagenen het ontwikkelen van coachingstrajecten voor praktijkopleiders. In samenwerking met het SBB voeren wij bovendien zogeheten Professionaliseringstrajecten uit, die met name bedoeld zijn voor startende praktijkopleiders en leerbedrijven die knelpunten in de begeleiding van leerlingen ondervinden. De praktijkopleider krijgt hiervoor een op maat gemaakte training die wordt afgerond met een certificaat.

2. Voorlichting

Daarnaast ondersteunen wij de metaalbedrijven met voorlichting over bijvoorbeeld omgang met jongeren met leerproblemen en verschillende communicatiestijlen. Dit doet OOM door middel van digitale nieuwsbrieven, het blad Metaaljournaal en kennisavonden specifiek gericht om de kwaliteit van de praktijkopleider naar een hoger level te tillen.

Toekomst

Door de enorme vraag aan personeel is het belangrijk om te blijven focussen op het professionaliseren van de praktijkbegeleiders. Daarnaast zien we de ontwikkeling dat medewerkers niet meer jaren op één plek en één functie werken. Een leven lang ontwikkelen is van toepassing op ons allen. Zeker met de enorm snel gaande ontwikkelingen in de techniek zoals bijvoorbeeld de robotisering en digitalisering. Hierdoor worden de scholingspools ook voor doorstromers, zij-instromers en medewerkers die willen omscholen van groot belang voor de (verdere) ontwikkeling binnen het MKB-metaal. Kortom, een toekomst èn sector vol mogelijkheden” besluit Paul zijn verhaal.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in de MKB-Metaal? Kijk dan eens op de landelijke website ikkiesvoortechniek.nl. Of lees meer informatie over de mogelijkheden bij de Stichting Metaal Opleidingen en www.OOM.nl.