BBL studenten en Corona, de meest gestelde vragen

De Coronacrisis is sinds februari dit jaar dagelijks onderwerp van gesprek. Zowel thuis als op het werk/studie moeten we ons aanpassen aan de maatregelen, met alle gevolgen van dien. Hierdoor ontstaan regelmatig vragen bij de BBL-leerlingen over verschillende onderwerpen rondom Corona. Onderstaand nemen we je mee door de meest gestelde vragen en het antwoord daarop.

1. Ik volg een BBL-opleiding en heb daarbij een leer-werkplek. Mag mijn werkgever van de leer-werkplek mij ontslaan door de coronacrisis?

NEE! Helaas zijn er werkgevers die aan de BBL-leerlingen vragen om het arbeidscontract te ontbinden en op deze manier te ontslaan. Gelukkig is dit binnen de SMO leerbedrijven nog niet voorgekomen, maar mocht jouw werkgever hier om vragen, ga hier dan niet mee akkoord! Wanneer je wel akkoord gaat heb je namelijk ook geen recht op uitkering. Ga altijd in gesprek (samen met SMO) over een mogelijk andere oplossing.

2. Ik doe een BBL-opleiding. Kan mijn werkgever aanspraak maken op een vergoeding vanuit de overheid (NOW-regeling)?

Ja, de NOW-regeling geldt ook voor BBL-plekken. Er wordt wel als voorwaarde gesteld dat je een arbeidscontract hebt. Indien dat het geval is word je meegenomen bij de NOW-toekenning waar jouw leerbedrijf een beroep op kan doen.

3. Wat zijn mijn rechten als BBL’er tijdens deze coronacrisis?

Indien je naast je leerovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst hebt, zijn je rechten en plichten als BBL-student gelijk aan die van de andere werknemers met een contract met vaste uren. Als BBL’er heb je de status van werknemer.

4. Ik kan op mijn leer-werkplek niet altijd 1,5 meter afstand houden. Wat moet ik doen?

Je leerbedrijf moet zich, net als iedereen houden aan de RIVM-richtlijnen en zorg dragen voor een veilige werkplek en werkomgeving. Hierbij horen dus ook voldoende hygiënemaatregelen. Maak in de werkplaats gebruikt gereedschap schoon, zeker als door verschillende mensen gebruikt wordt. Daarnaast is het aan de werkgever de taak het werk zo in te richten dat je zo veel mogelijk 1,5 meter afstand kunt houden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het houden van pauzes in shifts.

Je moet je ook als werknemer houden aan het richtlijnen van het RIVM. Ga daarom niet werken als je verkoudheidsklachten hebt, zoals hoesten, niezen, keelpijn, loopneus of verhoging. Blijf ook thuis als een huisgenoot koorts heeft.

Wanneer het op je werkplek onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wees dan extra streng op de hygiënemaatregelen van het RIVM:

  • Was voor en na de klus die je met een collega doet allebei je handen met water en zeep.
  • Maak ook het gereedschap dat je hebt gebruikt na afloop schoon.
  • Werk zoveel mogelijk in dezelfde teams, zodat je niet telkens met anderen in contact komt.
  • Spreek elkaar aan als iemand de richtlijnen niet volgt.
  • Meld problemen bij je leidinggevende.
  • Wanneer die onvoldoende maatregelen neemt, meld dit dan bij de or/ pvt (indien aanwezig).

5. Ik behoor tot een risicogroep, moet ik komen werken?

Ons advies is hetzelfde als dat je kunt vinden op de site van het RIVM: vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen. Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Iedereen wordt dringend verzocht om bezoek aan mensen met gezondheidsproblemen te beperken. Houd de standaardhygiënemaatregelen in acht en blijf zeker uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze richtlijn van het RIVM is leidend. Het uitganspunt is dat iedereen zijn eigen werk kan doen met voldoende bescherming, dus ook wanneer je tot een risicogroep behoort. Ook wanneer je tot een risicogroep behoort, een kwetsbare werknemer bent, kun je je eigen werk blijven doen, zolang er volgens de richtlijnen van het RIVM gewerkt wordt en met goede toepassing (en het voldoende beschikbaar zijn) van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en/of fysieke barrières (bijvoorbeeld schermen zoals in supermarkten en taxi’s).

Er zijn momenteel situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet mogelijk is. In die gevallen verplicht de wet de werkgever om, na een goede risico-inschatting, werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en waar mogelijk vervangend werk aan te bieden. Het gaat hier om maatwerk, waarbij individuele gezondheidsfactoren, de inhoud van het werk en de werkomstandigheden het vertrekpunt vormen. Ga in overleg met je werkgever wat in jouw situatie mogelijk is. Neem bij twijfel contact op met de bedrijfsarts.

6. Ik ben besmet met het coronavirus, krijg ik mijn loon doorbetaald?

Ben je ziek door corona dan gelden de gewone regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Niet alleen als je werkt in Nederland, maar ook in het buitenland.

Bron: fnv.nl