Introductie en kennismaking nieuwe SMO studenten studiejaar 2024-2025

  • informatiebijeenkomst SMO juni 2024 1

Een waardevolle kennismaking

Uit voorgaande jaren was er de behoefte ontstaan om als SMO een algemene kennismaking te houden waarin alle nieuwe studenten zowel SMO als elkaar kunnen leren kennen. Om die reden heeft Hans Voets onlangs twee introductiemiddagen georganiseerd. Een op locatie bij het KW1C in Veghel en de ander bij het KW1C in Oss. De kennismaking van SMO was aansluitend op de algemene jaarlijkse introductie op het KW1C. Op die manier leerden de toekomstig SMO studenten het KW1C, SMO én elkaar kennen in één dag.

  • informatiebijeenkomst SMO juni 2024 2

Wat is er besproken?

Tijdens de bijeenkomst heeft Hans Voets het een en ander verteld over zichzelf en over SMO. De studenten zullen Hans vaak tegenkomen tijdens hun opleiding en daarom is het belangrijk dat zij Hans leren kennen. Daarnaast kan de SMO constructie voor sommigen wellicht wat verwarrend zijn. Daarom heeft Hans nog eens duidelijk uitgelegd waar SMO voor staat en waarom de studenten met SMO een voorsprong hebben op andere studenten die een reguliere BBL-opleiding in de metaal of mechatronica volgen.

Vervolgens introduceerden de aankomende studenten zichzelf op zijn/haar eigen wijze. Het was heel mooi om te zien wat voor diversiteit er in deze nieuwe lichting zit. De regio, SMO en het KW1C kunnen zich klaar gaan maken voor de komst van nieuwe talenten. Daarnaast was het super om te zien dat veel studenten elkaar geleidelijk op begonnen te zoeken, de eerste contacten zijn dus al gelegd!

  • informatiebijeenkomst SMO juni 2024 3

Vooruit kijken

Naast de introductie werden ook enkele informatiedocumenten, verwachtingen en administratieve taken doorgenomen. Hierna was het tijd om vooruit te kijken. Natuurlijk naar de verdiende vakantieperiode, maar ook al een beetje naar 27 augustus. De eerste schooldag 😉